Barn och familj

Se­dan kom man till ho­nom med barn, för att han skul­le lägga händer­na på dem och be. Lärjung­ar­na vi­sa­de bort dem, men Je­sus sa­de: ”Låt bar­nen va­ra, och hind­ra dem in­te från att kom­ma hit till mig! Him­mel­ri­ket tillhör såda­na som de.” Och han la­de händer­na på dem och gick se­dan däri­från.

Matt 19:13-15

Ansgarskyrkan vill vara en kyrka för hela livet. Under gudstjänsttid har vi SöndagsKlubben för barn mellan 3-7 år – mindre barn kan vara med föräldrarna i vårt nyrenoverade barnrum. För barn mellan 4 och 7 år har vi Ansgarskyrkans barnkör. För lite äldre barn finns vår scoutverksamhet alltid redo.

fre 10

Tonår

fredag 10 april @ 19:00 - 21:30
sön 12

Söndagsklubben – INSTÄLLT TILLS VIDARE

söndag 12 april @ 11:00 - 12:00
tis 14

Scout

tisdag 14 april @ 18:00 - 19:30
tis 21

Scout

tisdag 21 april @ 18:00 - 19:30
fre 24

Tonår

fredag 24 april @ 19:00 - 21:30
sön 26

Söndagsklubben – INSTÄLLT

söndag 26 april @ 11:00 - 12:00
tis 28

Scout

tisdag 28 april @ 18:00 - 19:30
maj 05

Scout

tisdag 5 maj @ 18:00 - 19:30
maj 08

Tonår

fredag 8 maj @ 19:00 - 21:30
maj 10

Söndagsklubben

söndag 10 maj @ 11:00 - 12:00