Barn och familj

Se­dan kom man till ho­nom med barn, för att han skul­le lägga händer­na på dem och be. Lärjung­ar­na vi­sa­de bort dem, men Je­sus sa­de: ”Låt bar­nen va­ra, och hind­ra dem in­te från att kom­ma hit till mig! Him­mel­ri­ket tillhör såda­na som de.” Och han la­de händer­na på dem och gick se­dan däri­från.

Matt 19:13-15

Ansgarskyrkan vill vara en kyrka för hela livet. Under gudstjänsttid har vi SöndagsKlubben för barn mellan 3-7 år – mindre barn kan vara med föräldrarna i vårt nyrenoverade barnrum. För barn mellan 4 och 7 år har vi Ansgarskyrkans barnkör. För lite äldre barn finns vår scoutverksamhet alltid redo.

tis 22

Barnkör – övning

tisdag 22 oktober @ 16:50 - 17:30
sön 27

Söndagsklubben

söndag 27 oktober @ 11:00 - 12:00
tis 29

Barnkör – övning

tisdag 29 oktober @ 16:50 - 17:30
nov 05

Barnkör – övning

tisdag 5 november @ 16:50 - 17:30
nov 10

Söndagsklubben

söndag 10 november @ 11:00 - 12:00
nov 12

Barnkör – övning

tisdag 12 november @ 16:50 - 17:30
nov 19

Barnkör – övning

tisdag 19 november @ 16:50 - 17:30
nov 24

Söndagsklubben

söndag 24 november @ 11:00 - 12:00
nov 26

Barnkör – övning

tisdag 26 november @ 16:50 - 17:30
dec 03

Barnkör – övning

tisdag 3 december @ 16:50 - 17:30