Dagens bibelord (Upp 19:5)

Och det kom en röst från tronen som sade: “Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga.”