Några Damer

Några Damer är som det låter en damkör. Kören sjunger några gånger per år, både i gudstjänster i Ansgarskyrkan och på andra platser.

Kören övar varannan  tisdag kl. 18.30
Ledare: Maria Feldt
För frågor, kontakta Solveig Samnegård, tel  08-767 19 96