Musik

Musiken och sången har en central roll inom hela den världsvida kyrkan. Här är Ansgarskyrkan inget undantag, vi vill vara en del av den rörelsen. I gudstjänster, andakter, konserter och andra samlingar finns musiken med.
fiol

Ansgarskyrkan har blivit en konsertkyrka för hela Lidingös musikliv. Många av öns körer, liksom Lidingösymfonin förlägger sina konserter hit. I kyrksalen finns idag en Yamahaflygel från år 2000.
År 2008 invigdes en ny tvåmanualig kyrkorgel signerad orgelbyggare Robert Gustafsson/Mats Kjersgaard.
Inom husets väggar samlas varje vecka inte mindre än fyra körer. Två av dem är i församlingens regi och om dem kan du läsa vidare genom att klicka på länken.

AKVA VERA
NÅGRA DAMER