Konfirmation

konfa-people
Konfirmationsläsningen sker vanligtvis i årskurs åtta och är öppen för alla som vill veta mer om kristen tro. Vid högtidsgudstjänsten, som avslutar läsningen, väljer var och en själv om hon eller han vill konfirmera (bekräfta) sitt dop och leva som kristen.

För närvarande har vi ingen konfirmationsgrupp i Ansgarskyrkan, men hänvisar till antingen Lidingö församling (Svenska kyrkan) eller Immanuelskyrkan i Stockholm (Equmeniakyrkan)

För mer information kontakta oss på 08- 767 32 01