Själavård

Ibland behöver man tala med någon som man har förtroende för utanför familje- och vänkretsen.
Pastor, som har absolut tystnadsplikt, står till tjänst med samtal för den som behöver hjälp att tänka kring livet och tron.