Organisation

Lidingö missionsförsamling bildades 1888 av 16 personer, samlade i ett vindsrum i Kvarnskolan.
Den första egna kyrkan, som låg på Bergsvägen, kunde invigas 1923. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan (tidigare Svenska Missionskyrkan).

Ansgarskyrkan, Lidingö är, liksom alla församlingar inom Equmeniakyrkan, demokratiskt uppbyggd och självstyrande. Viktiga frågor beslutas på församlingsmöten och på församlingens årsmöte där även val till förtroendeposter sker. Varje medlem har en röst.

Församlingen har en styrelse utsedd av årsmötet och det dagliga arbetet i kyrkan leds av församlingens föreståndare.