Ekonomi

All verksamhet finansieras genom frivilliga medel. Dessa kommer församlingen till del genom kollekter (kontant, med betalkort i ”kollektomat” och via shish) och via bank- och plusgiro. Den som vill kan betala en kyrkoavgift till Equmeniakyrkan via skattsedeln.

70% av avgiften går där till den lokala församlingen och resten till samfundets gemensamma åtaganden. Hör av dig till kyrkans expedition om du på något sätt vill stödja församlingens arbete.