Diakoni

Församlingen stöder Sociala missionen i Stockholm, som bland annat har ett omfattande flyktingarbete.