Diakoni

Eva Bådagård
diakon, inriktning barn och unga
 Direkttelefon: 767 32 01
eva@ansgarskyrkan.se

Församlingen stöder även Sociala missionen i Stockholm, som bland annat har ett omfattande flyktingarbete.